لیست تیم های شرکت کننده در اولین جشنواره ملی چاپک کاپ تهران

سایت تات ماکارون

شهر موسسه یا دانشگاه نام فارسی ردیف
تهران مدرسه مقداد ستایش 1
|تهران فلق تهران سازه2 2
تهران دبیرستان آبسال گلدن تاور 3
تهران دبیرستان آبسال استراکچر 4
تهران دبیرستان آبسال هانییِل 5
تهران دبیرستان آبسال لیماک 6
تهران حافظ حافظ2 7
تهران حافظ حافظان سازه 8
تهران حافظ حافظ 9
تهران علم و هنر تهران سازه 10
بندر عباس پژوهش سرای شهید قاسمی خلیج فارس 11
تهران فرزانگان 6 فرزانگان6 12
تهران امير كبير شيخ ماكارون2 13
کرج علی ابن ابیطالب فانتوم 14
تهران برایند برایند2 15
اسکو پژوهشسرای امام خمینی اسکو سازه 16
تهران برایند برایند1 17
تهران شهاب دانش شهاب پلاس 18
تهران دبیرستان متوسطه اول رشد رشد سازه 19
تهران پژوهشسرای اندیشه پویا هیلدا 20
تهران مدرسه امير كبير شيخ ماكارون 21
تهران شهاب دانش شهاب دانش 22
لیست در حال بروز رسانی است

ثبت نام/ ورود

سایت تات ماکارون